Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego dostępnego pod adresem hoppe-wartenberg.pl (dalej „serwis”) obowiązuje od 2018-05-25 i określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu (osób fizycznych korzystających z serwisu, dalej „użytkowników”), którego właścicielem jest Bhp Protect System Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 65/112, 43-190 Mikołów, NIP: 6351760202 (dalej „właściciel serwisu”).

Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

RODO

Pisząc i mówiąc „RODO” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu użytkownicy mogą udostępniać dane osobowe, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Nazwa firmy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres korespondencyjny

Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez użytkowników jest Bhp Protect System Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 65/112, 43-190 Mikołów, NIP: 6351760202 .

Przetwarzanie i powierzenie danych osobowych

Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym.

Przetwarzając dane osobowe właściciel serwisu stosuje środki techniczne zgodne z przepisami prawa (w szczególności RODO), w tym używa szyfrowania połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez właściciela serwisu jest konieczność realizacji umowy lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem tej umowy. W przypadku marketingu usług właściciela serwisu podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu właściciela serwisu polegającego na przekazywaniu użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku zapisania się przez użytkownika do usługi Newsletter, podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez użytkownika, która może zostać w dowolnym momencie cofnięta.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne i konieczne (szczególnie danych określonych jako obowiązkowe lub wymagane) do realizacji usługi na rzecz użytkownika.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane w celu rozstrzygnięcia możliwych sporów np. wynikających z roszczeń użytkowników.

Właściciel serwisu może powierzać dane osobowe użytkowników podmiotom świadczącym na rzecz właściciela serwisu usługi bezpośrednio związane z realizacją zamówień złożonych przez użytkowników poprzez serwis, na podstawie pisemnej zgody. W przypadku obsługi płatności właściciel serwisu może udostępniać podmiotowi obsługującemu płatność dane użytkownika niezbędne do realizacji transakcji.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom jeżeli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

Korespondencja e-mail

Administrator danych osobowych przekazywanych poprzez pocztę elektroniczną (dotyczy wiadomości wysłanych za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie, lub wiadomości e-mail wysłanych na adresy właściciela serwisu) jest określony w punkcie „Administrator danych osobowych”. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez pocztę elektroniczną odbywa się według zasad określonych w niniejszej polityce prywatności, z wyłączeniem punktów nie mających zastosowania do korespondencji przez pocztę elektroniczną.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych
 • modyfikowania swoich danych osobowych
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • wycofania zgodny na przetwarzanie swoich danych osobowych

Właściciel serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik naruszył przepisy prawa i zachowanie danych jest celowe do ustalenia okoliczności naruszenia przepisów i odpowiedzialności użytkownika.

Ciasteczka (pliki cookie)

Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

INFORMACJA RODO DLA KONTRAHENTÓW FIRMY BHP PROTECT SYSTEM SP. Z O.O. ORAZ ICH PRACOWNIKÓW

 

[Administrator danych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190) przy ul. Żwirki i Wigury 65/112, NIP 635-176-02-02, Regon 24058109.Z Administratorem można się kontaktować:1.Korespondencyjnie:

BHP Protect System Sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice2.

Mailowo: biuro@bhpprotect.pl

[Definicje]

1. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. KONTRAHENT firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o. –oznacza pracodawcę, u którego są Państwo zatrudnieni lub Państwa firmę, jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.[Podanie danych osobowych]Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji Umowy zawartej pomiędzy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o. i jego Kontrahentem lub do podjęcia odpowiednich czynności i działań przed zawarciem takiej Umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku nie podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy.

BHP Protect System Sp. z o. o.
43–190 Mikołów,
ul. Żwirki i Wigury 65/112
tel. 032 / 793 41 10, fax. 032 / 207 20 34
www.bhpprotect.pl
e-mail: biuro@bhpprotect.pl
NIP 635–176–02–02
REGON 240581092

[Kontrahent firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.]

1. Cele, podstawy prawne oraz okres retencji danych–Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w następującym celu:

a) Zawarcia umowy, w tym także podejmowania działań przez jej zawarciem (takich jak zbieranie ofert), jak również wykonania i monitorowania wykonania Umowy, którą Państwo z nami zawarliście –przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz okres wykonywania Umowy./ podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) Realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości wynikających z ustawy o rachunkowości –przez okres wynikający z tych przepisów./ podstawa prawna przetwarzanie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) Realizacji obowiązków podatkowych wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług –przez okres wynikający z tych przepisów./ podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) Dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych i/lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora danych, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem Cywilnym –przez czas trwania postępowania i przez okres przedawnienia roszczeń./ podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) Weryfikacji wiarygodności Kontrahenta, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na przeprowadzeniu niezbędnych działań w postaci oceny ryzyka (prawnego, finansowego i wizerunkowego) przed zawarciem Umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania Umowy lub rozszerzenia jej zakresu. Realizując przedmiotowy cel Umowy możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane osobowe z rejestrów informacji gospodarczej oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych w zakresie regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności. Przetwarzanie powyższych danych osobowych będzie miało miejsce przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny./ podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

f) Analitycznym i statystycznym, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na analizie wyników firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o., opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji Kontrahentów przez okres nie dłuższy niż wskazany w punktach a), b) i c)./ podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO.[Pracownicy Kontrahenta firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.]

1. Rodzaje danych osobowych.Jeśli jesteście Państwo pracownikiem Kontrahenta firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o., będziemy przetwarzać następujące rodzaje Państwa danych osobowych:

a) dane identyfikacyjne –np. imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości;

b) dane kontaktowe –np. numer telefonu, adres poczty e-mail;

c) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu, zatrudnienia u Kontrahenta firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.–np. stanowisko służbowe, informacje potwierdzające zdolność do pracy, kwalifikacje, uprawnienia;

d) inne przekazane przez Państwa dane związane z realizacją Umowy –np. podpis, zdjęcie na identyfikatorze.2. Źródło pochodzenia danych osobowych.Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa pracodawcę (zwanego dalej Kontrahentem firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.) w związku z zawieraniem z nami Umowy, w tym także udziałem Kontrahenta firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.Umowy zawartej z nami. Państwa dane osobowe mogą zostać także przekazane bezpośrednio przez Państwa.

3. Cele, podstawy prawne oraz okres retencji danych–Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w następującym celu:

a) Zawarcia, wykonania i monitorowania wykonania Umowy z Kontrahentem firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o., w szczególności dla celów identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, w tym osób wskazanych do kontaktu oraz osób mających dostęp do poufnych danych i informacji firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.lub innych osób działających w imieniu Kontrahenta firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o.–W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia Umowy, ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów ramach wykonywania Umowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i bezpieczeństwa informacji poufnych, tj. tajemnicy przedsiębiorstwa. Przetwarzanie powyższych danych osobowych będzie miało miejsce przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia Umowy, a następnie Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do udokumentowania czynności z Państwa udziałem, a także czas wynikający z okresu zobowiązania do zachowania poufności, o ile podpisano takie oświadczenie. / podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b)Archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych oraz tych wynikających z ustawy o rachunkowości, w celu wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa przez okres wynikający z tych przepisów. /podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

c) Dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych i/lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora danych, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem Cywilnym –przez czas trwania postępowania i przez okres przedawnienia roszczeń. / podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d) Analitycznym i statystycznym, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na analizie wyników firmy BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o., opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji Kontrahentów przez okres nie dłuższy niż wskazany w punktach a), b) i c). / podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych–Mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania do nich dostępu oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. / podstawa prawna art. 15 RODO;

b) prawo do otrzymania kopii danych osobowych–Mają Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych. / podstawa prawna art. 15 ust. 3 RODO;

c) prawo do sprostowania danych osobowych –Mają Państwo prawo do żądania sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Możecie Państwo również uzupełnić niekompletne dane osobowe. / podstawa prawna art. 16 RODO;

d) prawo do usunięcia danych osobowych–Mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, jeśli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania. / podstawa prawna art. 17 RODO;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych–Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna art. 18 RODO), gdy:-osoba, której dane osobowe dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych –na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;-przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;-Administrator danych nie potrzebuje już tych danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;-osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych –do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane osobowe dotyczą;f)prawo do przenoszenia danych osobowych–Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście Administratorowi danych. Ponadto macie Państwo prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. / podstawa prawna art. 20 RODO;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu–Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane osobowe dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora danych, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych osobowych w tych celach. / podstaw prawna art. 21 RODO.
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw,osoba, której dane osobowe dotyczą, powinna skontaktować się(wykorzystując podane dane kontaktowe) z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

[Odbiorcy danych osobowych]1.

Administrator danych udostępnia Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:
a) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.komornikom sądowymi innym organom państwowym;
b) operatorom pocztowym i firmom kurierskim;

2. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
a) usług informatycznych i teleinformatycznych, takich jak hosting, dostarczanie i utrzymanie systemów informatycznych;
b) usług księgowych;
c) usług obsługi poczty tradycyjnej i recepcji;
d) usług doradczych