Całodobowa ochrona fizyczna

Naszym celem jest dostarczenie Państwu – naszym Klientom kompleksowej obsługi wraz z rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem.

Od prawie 30 lat nasza firma rozwija się i doskonali swój warsztat pracy dostosowując się do zmieniającej rzeczywistości, stale wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom.

Wasze zadowolenie potwierdzone wieloletnią i nieprzerwalną współpracą z nami mobilizuje nas do dostosowania się do Waszych potrzeb.

W tym celu powołaliśmy nową spółkę, która jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania.

W ramach nowej spółki kierujemy do Państwa wyspecjalizowaną  usługę ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się na terenie obiektów chronionych wraz ze wsparciem technicznej ochrony mienia.

Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa, w którym oceniamy aktualny stan bezpieczeństwa obiektu definiując zagrożenia i proponując Państwu zabezpieczenia  dostosowane do charakteru i otoczenia Waszego obiektu.

Oferta swoim zakresem obejmuje kompleksowe usługi zarządzania bezpieczeństwem.

GWARANTUJEMY PAŃSTWU:

  • stałe i kompetentne usługi oraz przejrzyste warunki współpracy

  • kompleksowe i strategicznie ważne dla Was usługi z zakresu bezpieczeństwa

Działania
prewencyjne

Patrolowanie
terenu

Stały
monitoring

Kontrola dróg ewakuacyjnych

Ujmowanie osób stwarzających zagrożenie p/życiu i mieniu

Interwencje

ZABEZPIECZYMY TWÓJ INTERES

Działamy w oparciu o USTAWĘ osób i mienia z 22.08.1997r.

Każdy pracownik posiada odpowiednie przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji, bhp oraz wiedzę niezbędna na stanowisku pracy aby w pełni i kompletnie zapobiegać bezpośredniemu niebezpieczeństwu i zagrożeniu.

Nasz zespół to ludzie młodzi, sprawni fizycznie, którzy posiadają kwalifikacje i predyspozycje do efektywnego działania. Są skuteczni w obliczu przestępstw a szczególnie przed włamaniami i kradzieżami.

Naszym celem jest kształtowanie wizerunku jako solidnego, uczciwego i rzetelnego partnera biznesowego.

W oparciu o SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ optymalizujemy koszty dostosowując je do możliwości Klientów utrzymując jednocześnie wysoki poziom kompetencji personelu.

Współpracując z nami otrzymujecie dodatkowe korzyści wynikające z obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 40-70% fakturowanej kwoty.

Skontaktuj się

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bhp Protect System Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 65/112, 43-190 Mikołów, NIP: 6351760202 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia, zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w Polityce prywatności *.

    Informujemy, że administratorem  Pani/Pana danych osobowych są: Zakład Usługowy HOPPE-WARTENBERGER PRESTIŻ  z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. K. Prusa 31, NIP: 6351598776 i BHP PROTECT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (43-190), ul. Żwirki i Wigury 65/112, NIP: 6351760202.

    W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny z biurem obsługi obu firm +48 881 968 220 oraz pisemnie na adres : Grupa HOPPE- WARTENBERG, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 lub mailowo: biuro@hoppe-wartenberg.pl  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w sposób profilowania. Państwa dane osobowe zamieszczone w piśmie będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania wynikającego z treści korespondencji. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.