Fizyczna ochrona osób i mienia

Nasza Ochrona Osób i Mienia
to Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo w Twojej Firmie.

Sposób działania:

 • grupy interwencyjne/patrole/ konwoje
 • transport gotówki
 • monitoring obiektów
 • monitoring pojazdów
 • instalacja i konserwacja systemów

Mocne strony naszej firmy:

 • wykwalifikowany i doświadczony zespół umundurowanych pracowników
 • monitoring patroli GPS
 • ubezpieczenie OC od działalności prowadzonej
 • systemy wsparcia technicznego oparte na najnowszej technologii

Usługa ochrony osób i mienia

Doświadczenie i wiedza to kompetencja w działaniu gwarantująca wysokiej jakości usługi oparte na innowacyjnych rozwiązaniach.
To wszystko na korzystnych warunkach finansowych dzięki zastosowaniu dofinansowań i ulg!

Działamy na podstawie uprawnień wynikających z ustawy MSWiA o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Dz. U. z dnia 26 września 1997 r./ z późniejszymi zmianami.

Oferujemy usługi w zakresie ochrony osób i mienia, które zapewniamy dzięki:

 • wykwalifikowanej kadrze umundurowanych pracowników, która zapobiega włamaniom, kradzieżom i niszczeniu powierzonych nam obiektów
 • posiadamy pełny monitoring oraz zmotoryzowane grupy interwencyjne, konwoje i patrole
 • na życzenie klienta posiadamy możliwość wzbogacenia oferty o projekt i montaż telewizji przemysłowej i monitoring CCTV
 • wsparciu Państwa obiektów naszymi grupami patrolowo-interwencyjnymi, które pojawiają się niezwłocznie na obiektach po odebraniu sygnału ze stacji monitorowania,
 • zastosowaniu w monitorowanych i chronionych obiektach  urządzenia ACTIV GUARD, które pozwala natychmiast powiadomić monitoring o zagrożeniu w obiekcie
 • posiadamy polisę OC w pełnym zakresie od działalności

 

Współpracujemy z :

 • Administratorem obiektu,
 • Policją,
 • Strażą Pożarną,
 • Pogotowiem Ratunkowym,
 • Strażą Miejską,
 • Pogotowiem Energetycznym,
 • Pogotowiem Gazowym,
 • Pogotowiem Wodno-Kanalizacyjnym

Nasz pracownik ma :

 • Aktualne badania lekarskie
 • Aktualne przeszkolenie z zakresu BHP i PPOŻ

Jest osobą :

 • nie karaną (poświadczenie o  niekaralności)
 • dbającą o swój wygląd zewnętrzny
 • w razie potrzeby ze znajomością języków obcych

Proponujemy umowę korzystną dla Państwa, opartą na współpracy z Zakładem Pracy Chronionej BHP Protect System Sp. z o.o. umożliwiającym Państwu obniżenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To nie wszystkie korzyści z jakich możecie Państwo skorzystać.


Zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą :

HOPPE – WARTENBERG SECURITY
Katowice, ul. Mickiewicza 29 | Śląsk | Tel: 881 968 220