Wdrażanie rozwiązań ekologicznych i sposoby ich finansowania