Audyt obiektów przed przejęciem do realizacji, ustalanie zakresów